Zemsta nietoperza - Henryk Tomaszewski

Tomaszewski Henryk

oryginalny plakat teatralny z roku 1970

€96.60