Seans, Teatr mały - Henryk Tomaszewski

Tomaszewski Henryk

oryginalny plakat teatralny z roku 1980

€73.60