Kiedy przychodzi anioł - Jan Jaromir Aleksiun

Aleksiun Jan Jaromir

Oryginalny plakat teatralny do sztuki Tymoteusza Karpowicza.

Interpretacja zrealizowana w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu w 1978 roku.

€29.90